Tiedotuskeskus Hanhikivi

Tiedotuskeskus Hanhikivi on Pyhäjoella sijaitseva kohtaamispaikka ja tila taiteen ja tutkimuksen tekemiselle liittyen mm. käynnissä olevan ydinvoimalahankkeen sosiaalisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin. Tiedotuskeskuksen toiminnan organisointi on osuuskunnan pääasiallista toimintaa.

Tiedotuskeskus Hanhikivi tarjoaa puitteet poikkitieteelliselle ja -taiteelliselle toiminnalle sekä tutkimukselle liittyen luontosuhteeseen, sen rakentumiseen, informaatioon ja ihmisten vuorovaikutukseen aiheen ympärillä. Talossa tehdään tutkimusta ympäristöä voimakkaasti muokkaavien ja/tai laajaa keskustelua herättävien hankkeiden yhteydessä, selvittäen minkälaisia seurauksia hanke on aiheuttanut paikkakunnalle ja miten se jatkossa vaikuttaa luoden näin pohjaa jatkotutkimukselle ja aiheeseen liittyvälle dokumentoinnille ja historiankirjoitukselle. Toiminta keskittyy erityisesti ajankohtaisiin hankkeisiin, kuten Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen sekä uraanin käyttöön polttoaineena.

Tiedotuskeskus tekee yhteistyötä tavoitteisiin sopivien projektien, tutkimuskeskusten, yksittäisten taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Työ aloitetaan syksyllä 2017 ja jatkuu syksylle 2019. Toiminnan jatkoa arvioidaan vuoden 2019 lopussa.

 

Tiedotuskeskus Hanhikiven tavoitteet:

– tuoda esille kriittistä tietoa liittyen ydinvoimaan ja energian tuotantoon yleisesti
– luoda tila, missä ihmiset voivat kohdata ja keskustella ydinvoimasta, energian tuotannosta sekä muista aiheeseen liittyvistä asioista
– luoda uusia keskustelukäytäntöjä
– tarjota taiteilijoille ja tutkijoille puitteet työntekoon
– Kannustaa ihmisiä aktiiviseen tiedon tuottamiseen
(kansalaisjournalismi, kansalaistutkimus, keskustelutilaisuudet)
– oppia ja opettaa kestävää elämäntapaa
– rohkaista ihmisiä aktiivisesti vastustamaan tuhoisaa energian tuotantoa

 

Tiedotuskeskus Hanhikiven toiminta:

– tuemme ihmisiä ja ryhmiä, jotka tekevät ydinvoiman vastaista toimintaa, ja jotka hyväksyvät Tiedotuskeskus Hanhikiven tavoitteet ja periaatteet tarjoamalla heille työskentelypuitteet
– työmme on poikkitieteellistä ja –taiteellista
– teemme tutkimusta, joka liittyy ympäristöä voimakkaasti muuttaviin hankkeisiin
– voimme tehdä tutkimusta, joka liittyy massiivisten hankkeiden, kuten ydinvoiman rakentamisen sosiaaliseen vaikutukseen
– järjestämme kursseja, luentoja, näyttelyitä ja avoimien ovien tapahtumia
– toteutamme luovia projekteja huumoria unohtamatta
– tarjoamme työskentelytilaa ihmisille edellä mainittujen kaltaisten hankkeiden toteuttamiseksi
– pyrimme tekemään yhteistyötä vastaavien projektien kanssa Suomessa ja
ulkomailla

 

Tiedotuskeskus Hanhikiven toimintaperiaatteet:

– tämä on avoin matalankynnyksen tila, missä ihmisillä tulisi olla tervetullut ja turvallinen olo. Pidä siis huolta siisteydestä ja käyttäydy ystävällisesti
– toimintamme on väkivallatonta ja rauhanomaista kunnioittaen luonnon monimuotoisuutta ja ihmisarvoja. Toiminnassamme noudatamme myös lakia.
– naapurisopu on meille tärkeää
– Tiedotuskeskus on päihteetön tila
– emme hyväksy minkäänlaista syrjintää esim. etnisyyteen, ikään, uskontoon, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa
– kaikenlainen alistamisen välttäminen on talon toiminnan kannalta tärkeää

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close